I love creativiteit

/ Blog/ 0 comments

Wat is creativiteit eigenlijk? 

Laten we daar eens mee beginnen. Ik ben de definitie gaan zoeken en vond er velen. Zo ook op deze site van Karl Raats, waarbij vooral nummer 76 weergaloos is.

Ik vond een hoop definities van creativiteit waarbij de ene creatiever is geformuleerd dan de ander. Maar het komt erop neer dat de meeste onderzoekers op het gebied van creativiteit uitgaan van twee dingen:

1. Creativiteit is iets anders, iets nieuws of innovatiefs èn
2. Creativiteit is nuttig, waardevol en relevant.

Creativiteit is het omzetten van nieuwe en fantasierijke ideeën in iets tastbaars. Creativiteit wordt omschreven als het vermogen om de wereld op nieuwe manieren waar te nemen, verborgen patronen te vinden, verbanden te leggen tussen ogenschijnlijk niet-gerelateerde verschijnselen en oplossingen te genereren. Creativiteit omvat dus twee processen: denken en dan produceren.

Als je ideeën hebt, maar er niet naar handelt, ben je fantasierijk maar niet creatief.

Wat is innovatie?

Er is soms nog wat verwarring tussen creativiteit en innovatie. Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen dat waarde creëert voor het bedrijfsleven, de overheid of de samenleving.

Creativiteit en innovatie

Sommige mensen zeggen dat creativiteit niets te maken heeft met innovatie. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Bedrijven en organisaties, die willen innoveren, moeten investeren in zowel hun creatief vermogen als hun vermogen om succesvol te implementeren.

Wat je ziet is dat de meeste organisaties bij innovatie zo snel mogelijk willen overgaan tot realisatie en zich vooral op dàt aspect van innovatie richten. Zij investeren vooral in vermogen om succesvol te implementeren en zo snel mogelijk de markt veroveren.

Organisaties hebben minder scherp hoe zij hun creatief vermogen kunnen verhogen omdat dat laatste minder tastbaar is. 

Doe mij een kilootje creativiteit

Creativiteit is een cruciaal onderdeel van het innovatieproces. Er is geen innovatie zonder creativiteit. Creativiteit is de bron voor vernieuwing en vanuit daar kan je gaan innoveren. En gelukkig kun je creativiteit goed trainen.

Misschien denk je nog ’ik ben niet creatief? Nooit geweest ook’’. Ha, dat is echt achterhaald. Onderzoekers toonden aan dat creativiteit er al is bij je geboorte, en als je het ontleerd hebt, dat het kan worden aangeleerd en gevoed.

Nog belangrijker, creativiteit gaat niet alleen over dat universum opschuddende idee bedacht door een verstrooide genie maar gaat juist ook om de kleine momenten tussendoor van jou en mij die zorgen voor kleine of grote openbaringen.

Creativiteit als belangrijke vaardigheid

Volgens het World Economic Forum is creativiteit de derde meest gevraagde vaardigheid in 2020 (volgend jaar dus), na kritisch denken en complexe problemen oplossen. Jij als professional zal creativiteit moeten inzetten om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken en zelf kansen te creëren.

We krijgen steeds meer te maken met kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie, et cetera. Jij zal je daar linksom of rechtsom aan moeten aanpassen, iets waar creativiteit enorm bij kan helpen. Want robots en algoritmes kunnen veel van ons overnemen, maar ze doen wat wij ze verteld hebben; het enige wat ze niet kunnen is creatieve oplossingen bedenken.

Flexibel blijven denken

Creativiteit helpt om flexibel te blijven denken. Als je flexibel en soepel denkt, kom je sneller met nieuwe ideeën en oplossingen en creëer je makkelijker kansen. Jij staat aan het roer van jouw werk.

Kijk eens kritisch naar hoe jij creativiteit inzet en op welke gebieden jij jezelf nog wilt aanscherpen of waar je jezelf wilt her-uitvinden.

Enne … Perron Zes biedt diverse diensten die jou en jouw team daarbij kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan Persoonlijke Ontwikkeling waar we je talenten en vaardigheden in kaart brengen en je ondersteunen bij het aanleren van een flexibele manier van werken, denken en doen. Maar ook voor teams zijn er workshops om het creatieve vermogen te ontdekken en aan te zwengelen.

Tis maar dat je het weet.

Volgende keer ontvang je vier tips om meer creativiteit op de werkvloer te creëren.

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*