Agile coaching

/ Versterk je team, Werk en denk Agile

Wil je het maximale uit je organisatie halen? Wil je dat mensen hun beste talenten inzetten voor werk dat ze met plezier doen? Wil je een tevreden klant die mee mag denken en producten en diensten krijgt die van waarde zijn? 

Onze Agile-coaching diensten helpt mensen hun werkplekgedrag te veranderen, zodat ze ten volle hun talenten en vaardigheden inzetten en op zo een manier samenwerken dat ze hun maximale potentieel bereiken. Dit zorgt op zijn beurt voor betere bedrijfsresultaten voor je onderneming en een tevreden klant.

We werken op alle niveaus binnen je organisatie: met individuele teams en hele afdelingen. We bouwen ook bruggen tussen teams en afdelingen en helpen organisaties een bedrijfsbrede, dienstgerichte focus aan te nemen en afspraken te maken over methoden, doelen en waarden.

Agile Coaching van Perron Zes kan ingezet worden bij teamontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, Agile werken, verandertrajecten en innovatieontwikkeling.

 • Er wordt veel en lang vergaderd
 • Veel tijd gaat verloren aan het opstellen van uitgebreide plannen en ellenlange documentatie
 • Managers nemen besluiten en de werknemer moet het uitvoeren
 • Er wordt gewerkt vanuit silo’s waarbij werk over de schutting wordt gegooid
 • Er worden producten en diensten ontwikkeld die niet voldoen aan dat wat de klant wenst
 • Er wordt gewerkt volgens een strikt lineair proces

Dit alles zorgt ervoor dat je als organisatie producten en diensten levert die niet of onvoldoende aansluiten op de vraag van de klant waardoor je het idee hebt dat je achter de feiten aanloopt. 

Perron Zes helpt om te veranderen en te vernieuwen en zo te bouwen aan de organisatie van de toekomst. Suzan van Delft is gecertificeerd Scrum Master en Agile Coach

Perron Zes doet dit door teams te triggeren om continue te leren en te verbeteren, door te wijzen op vastgeroeste werk- en denkpatronen, door samen te experimenteren wat de Agile way of working inhoudt, te sturen op teamdynamiek en te werken aan de juiste mindset om te bouwen aan die toekomstbestendige organisatie.

Hoe zit dat er concreet uit?

We faciliteren multidisciplinaire teams bij het leren hoe ze nieuwe manieren van werken uitproberen door korte en behapbare experimenten op te zetten en uit te voeren. We helpen teams om de resultaten van hun experimenten te evalueren en te bepalen of de uitkomst succesvol was in termen van team- en organisatiedoelen.

Als dit succesvol is gebleken, selecteren ze een volgend onderwerp dat ze willen verbeteren.
Zo niet, dan herzien zij het experiment, bedenken ze opnieuw wat ze moeten testen en voeren ze nogmaals een experiment uit.

Deze aanpak, in combinatie met workshops en coaching zorgt ervoor dat mensen vaardigheden leren die ze nodig hebben om zich continu aan te passen en hun werkwijzen en resultaten te verbeteren.

De multidisciplinaire teams ervaren wat hun rol van hun groep is in de bredere organisatie en verleggen beperkte focus naar een ruimer blik. Ze leren ook hoe ze duidelijk kunnen communiceren met elkaar.

Resultaten

 • Goed presterende, betrokken teams met een op innovatie gerichte mindset en vaardigheden om in te spelen op voortdurende verandering.
 • Teams die mogelijkheden vinden om prioriteiten aan te passen indien nodig.
 • Betere afstemming tussen teams en afdelingen, verbeterde communicatie en een sterk gevoel te werken aan een gemeenschappelijk doel.
 • Snellere levering en aanpassing van producten en diensten
 • Tevreden klanten

Perron Zes
>> Maakt dat je team prettig samenwerkt en inspeelt op de veranderende omgeving.
>> Vergroot het innovatief vermogen van medewerkers en daarmee de innovatiekracht van een organisatie.
>> Leert je wat een op innovatiegerichte mindset inhoudt
>> Wijst je op de kracht van Verbindende Communicatie als middel om duidelijk en met respect te communiceren
>> Leert medewerkers hoe je samen invulling geeft aan het onvoorspelbare en de onduidelijkheid
>> Leert hoe je afstemt op wat de klant of situatie vraagt, zodat je als mens en organisatie mee blijft spelen.

Met het invoeren van een Agile manier van werken (Scrum, Kanban) alleen heb je nog geen verandering gerealiseerd.Het gaat er om dat je als organisatie van binnenuit gemotiveerd bent om de Agile waarden na te leven en niet om een ‘trucje’ toe te passen. 
>> De Agile filosofie en gedachtegoed 

Agile coaching is een combinatie van faciliteren, coaching en het verzorgen van workshops en trainingen. 

Ben je klaar om te leren hoe de mensen en de processen binnen je organisatie beter op elkaar kan afstemmen? Hoe je gefocust en sneller waarde kan leveren aan je klant?

Neem dan contact op met Perron Zes. Vertel ons over jullie behoeften en doelen – we zijn een en al oor.

Doelgroep: we worden vaak ingeschakeld om teams te helpen die een Agile-training hebben gehad, maar niet hebben geleerd hoe ze deze methode en dit gedachtegoed in alledaagse situaties kunnen toepassen.

Agile Coaching

Voor teams die een Agile-training hebben gehad, maar niet hebben geleerd hoe ze deze methode en dit gedachtegoed in alledaagse situaties kunnen toepassen.

Nieuwsgierig?

Ik maak graag een afspraak met je voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.
Daar bespreken we de mogelijkheden. Neem contact op met Suzan van Delft.

Share this Post